Tilmeldte
6
Navn Bemærkning
Astrid Dindler
Astrid Vestergaard Petersen
Kasper Lisberg Devantié
Marcus Halle
Nikolaj Kruse Rasmussen
William Hother Jensen
Deltager ikke
Sebastian Ekström