Efterår 2019 19.08.2019  -  26.01.2020
Vejledning

Baby (Bab)

Babysvømning:

Holdet er for børn på 5 uger - 18 mdr. med en forældre i vandet

Hvor: Holdet varer 30 minutter og afholdes i varmtvandsbassinets dybe ende, hvor voksne kan bunde.


Hvem: Babysvømning er for børn fra 5 uger -18 mdr.
Man kan begynde til babysvømning, når navlen er faldet af og er tør og fin. Det kan være en god ide at tjekke med egen læge ved 5 ugers undersøgelsen, hvis man er i tvivl, om baby er klar til at komme i svømmehallen.

Til babysvømning er der en forælder med i vandet. Det er dog muligt at tilkøbe en plads til en ekstra forældre eller pårørende over 16 år ved at klikke her.


Formål: Til babysvømning er det primære formål at vandtilvænne barnet. Barnet skal føle sig tryg i vandet og lære det at kende. Barnet får en masse nyttige motoriske og sanselige oplevelser såsom at flyde på vandet med støtte eller at komme frem i vandet ved at bevæge arme og ben.

Undervisning: Der undervises struktureret via. legeaktiviteter og sanglege. Det skal først og fremmest være sjovt og derfor udfordres barnet motorisk svarende til dets udviklingsniveau. I undervisningen er der generelt ingen brug af fastsiddende hjælpemidler.


Badeble: Baby skal have en godkendt svømmeble på i vandet. De kan købes i svømmehallen eller i større supermarkeder. Det er ikke et krav at barnet har badetøj på over bleen men hvis bleen ikke sidder tæt vil vi anbefale det.


Praktisk: Der er omklædningsfaciliteter for baby i både herre- og dameomklædning med puslepuder og badekar.

For de helt små babyer er der ligeledes 2 badekar og puslepuder inde ved varmtvandsbassinet.

Husk at både baby og forælder skal vaskes grundigt, før man går i bassinet. Din baby kan med fordel anbringes i en autostol eller på vores puslepuder mens du bader.

Det anbefales at have en hue med til baby til efter svømning - uanset årstiden for at forebygge øreinfektioner.

Hvornår: Man kan starte når som helst i løbet af vores sæson da vi tilrettelægger undervisningen så alle kan være med.

Tilmeld/Læs mere - (7)

Ekstra forælder i vandet (Ekstr)
På alle baby- og småbørnshold kan du tilkøbe en plads til en ekstra forælder i vandet.
Tilmeld/Læs mere - (21)

Småbørn (Små)

Småbørn:

Holdet er for begyndere på 18 mdr. - 3 år med forældre i vandet

Hvor: Holdet varer 30 minutter og afholdes i varmtvandsbassinets dybe ende.


Hvem: Småbørnssvømning er for børn fra 18 måneder til de fylder 3 år samt en forælder. Barnet er velkommen som nybegynder eller oprykket fra babysvømning.

Til småbørnssvømning er der en forælder med i vandet. Det er dog muligt at tilkøbe en plads til en ekstra forældre eller pårørende over 16 år ved at klikke her.

Formål: På holdet stiles der efter at gøre børnene selvstændige, ligesom vandtilvænning er i fokus. Målet er, at børnene bliver trygge ovenover såvel som under vandet.

Undervisning: Der undervises i en hyggelig tone, hvor samvær mellem forældre/barn er i fokus. Sanglege og legeaktiviteter er faste bestanddele i undervisningen, hvor også forskellige øvelser med afsæt i dagens tema indgår.

Oprykning: Når barnet kan bunde på en vanddybe på 70 cm, kan barnet rykke videre til Vandhunde. Derudover skal barnet kunne være i vandet uden forældre.

Bemærkninger: På småbørnsholdene er der ingen brug af fastsiddende hjælpemidler.

Tilmeld/Læs mere - (3)

Vandhunde (Vhu)

Vandhunde:

Holdet er for begyndere på 3-6 år uden forældre i vandet

Hvor: Holdet varer 30 minutter og afholdes i varmtvandsbassinets lave ende.

Hvem: Vandhunde er for børn fra 3 til maks 6 år. Barnet er velkommen som nybegynder eller oprykket fra småbørnsholdet.

Formål: På holdet arbejdes der videre med tilvænningen i vand fra småbørnsholdet. Der fokuseres endvidere på at kunne færdes i en svømmehal uden forældre og på egen hånd.

Undervisning: En stor del af undervisningen består af legeaktiviteter. Der er altid en fast velkomst, et nyt tema og en fast afslutning. Der fokuseres endvidere på at lære barnet at kunne høre efter, modtage beskeder (i form af øvelser) og efterfølgende udføre dem i praksis.

Der er altid en træner 18+ og en hjælpetræner. Begge er altid i vandet.

Oprykning: Oprykning kan ske, når barnet har stiftet bekendskab med de fire grundfærdigheder på et passende niveau: Elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse.

Disse fire færdigheder øves i løbet af undervisningen i form af forskellige øvelser.

Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overfalde.

Tilmeld/Læs mere - (7)

Vandhunde m. forældre (VhuFo)

Vandhunde med forældre

Holdet er for begyndere på 3-6 år med forældre i vandet

Hvor: Holdet varer 30 minutter og afholdes i varmtvandsbassinets lave og dybe ende.

Hvem: Vandhunde er for børn fra 3 til maks 6 år og en forældre. Barnet er velkommen som nybegynder eller oprykket fra småbørnsholdet.

Formål: På holdet arbejdes der videre med tilvænningen i vand fra småbørnsholdet. Der fokuseres endvidere på at kunne færdes i en svømmehal uden forældre og på egen hånd.

Undervisning: En stor del af undervisningen består af legeaktiviteter. Der er altid en fast velkomst, et nyt tema og en fast afslutning. Der fokuseres endvidere på at lære barnet at kunne høre efter, modtage beskeder (i form af øvelser) og efterfølgende udføre dem i praksis.
Der er altid en træner 18+ og en hjælpetræner. Begge er altid i vandet.

Oprykning: Oprykning kan ske, når barnet har stiftet bekendskab med de fire grundfærdigheder på et passende niveau: Elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse. Disse fire færdigheder øves i løbet af undervisningen gennem forskellige øvelser.

Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overfalde.


Tilmeld/Læs mere - (0)

Sæler (SÆL)

Sæler:

Holdet er for let-øvede børn på 4-6 år

Hvor: Holdet varer 30 minutter og foregår i den dybe ende i varmtvandsbassinet.

Hvem: Sæler er for let-øvede børn fra 4 til maks 6 år som er rykket op fra et vandhundehold. Holdet er uden forældre i vandet og foregår i den dybe ende af varmtvandsbassinet. Der er altid en træner 18+ og to hjælpetrænere.


Formål: Formålet er fortsat at sikre barnets tilvænning til vandet, så det føler sig tryg og sikker på dybt vand. På holdet stiles der efter at forberede barnet til at kunne svømme på dybt vand uden hjælpemidler.


Undervisning: At have det sjovt er stadig det bærende element på holdet. Her undervises der igennem forskellige legeaktiviteter, hvor svømmeren lærer at svømme med flydegenstande såvel som at holde vejret under vand. Samtidig indeholder en del af undervisningen også samarbejdsøvelser.

Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overflade.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Store Vandhunde-Ny Begynde (St.V)

Store Vandhunde

Holdet er for nybegyndere på 5-7 år

Hvor: Holdet varer 30 minutter og foregår primært i den lave ende af vippebassinet.

Hvem: Store Vandhunde er for børn fra 5-7 år, som ikke har gået til svømning før eller er rykket op fra vandhunde.

Barnet skal kunne bunde på en vanddybde på 90 cm ellers henviser vi til vores Vandhundehold eller Sæler i vamtvandsbassinet.

Formål: Det er målet at gøre børnene trygge i vandet, således de bliver parate til at kunne starte på et af Søløveholdene. Målet er endvidere at gøre børnene beviste om at respektere hinanden, ligesom de skal kunne modtage kollektive beskeder og udføre dem i praksis.

Undervisning: I undervisningen indlæres faste rutiner i form af en fast start og fem minutters fri leg som afslutning. Al undervisning foregår i vandet, hvor der eksempelvis undervises i at kunne svømme fra A til B og hente ringe på bunden i bassinets lave ende. Der er altid en træner +18 og en hjælpetræner - alt efter det enkelte holds størrelse.

Oprykning: For at kunne rykke op på søløver skal barnet kunne holde sig flydende på maven samt ryggen. Derudover skal barnet kunne dykke ned på basinnets lave ende og være fortrolig med at have hovedet under vand. Endeligt skal barnet kunne svømme kortvarrigt på vippebassinets dybe ende med eller uden brug af hjælpemidler.

Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overfalde.

Tilmeld/Læs mere - (5)

Søløver-Begynder (Søl)

Søløver:

Holdet er for let-øvede børn på 7-9 år

Hvor: Holdet varer 30 minutter og foregår primært i den lave ende af vippebassinet.

Hvem: Søløver er for børn fra 7-9 år, som er rykket op fra Store Vandehunde eller lever op til kriterierne for oprykning til Søløver.

Formål: På søløveholdet stiles der efter at forberede barnet til at kunne svømme på tværs af vippebassinets dybe ende. Det sker blandt andet ved, at der stiftes bekendtskab med svømningens fire stilarter. Formålet er fortsat at sikre barnets tilvænning til vandet, så det føler sig tryg og sikker.

Undervisning: At have det sjovt er stadig det bærende element på Søløveholdet. Her undervises der igennem forskellige legeaktiviteter, hvor svømmeren lærer at svømme med flydegenstande såvel som at holde vejret under vand. Samtidig indeholder en del af undervisningen også samarbejdsøvelser. Der er altid en træner 18+ og en hjælpetræner.

Oprykning: Svømmeren er klar til oprykning, når barnet kan opholde sig på vippebassinets dybe ende alene og uden brug af hjælpemidler. Derudover skal barnet kunne navigere ovenover såvel som under vandet. Oprykning sker kun, hvis svømmeren er god til at lytte og respektere sine holdkammerater og trænere.

Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overfalde.

Tilmeld/Læs mere - (5)

Delfiner-Let Øvede (Del)

Delfiner:

Holdet er for øvede børn på 8-11 år

Hvor: Holdet varer 45 minutter og foregår i den dybe ende af vippebassinet. Enkelte delfinhold foregår i konkurrencebassinet.

Hvem: Delfinholdet er for børn i 8-11-års alderen, som er rykket op fra Søløveholdet.

Formål: På Delfinholdet bliver svømmeren introduceret for basal/grundlæggende teknik, hvor der arbejdes med de fire grundfærdigheder: elementskift (E), vejrtrækning (V), balance (Ba) og bevægelse (Be). Derudover er målet, at svømmeren stifter bekendtskab med hovedspring fra skammel, at lave koldbøtter samt at kunne svømme 200m med små pauser.

Undervisning: Undervisningen er inkluderende, hvor der tages højde for svømmernes personlige niveau. I undervisningen anvendes forskelligt udstyr såsom finner, plader, pool-boy etc. Der er altid en træner 18+.

Oprykning: Fra Delfinholdet er det meningen, at man enten rykker over på Hajholdet eller udtages af en træner til konkurrenceafdelingen. For at rykke op på Hajholdet skal barnet kunne svømme 25 meter uden pause og lave hovedspring fra skammel. Derudover forventes at barnet kan modtage kollektive beskeder.

Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overfalde.

Tilmeld/Læs mere - (9)

Hajer - Øvede (Haj)

Hajer

Holdet er for meget øvede børn og unge på 10-16 år

Hvor: Holdet varer 45 minutter og foregår i konkurrencebassinet.

Hvem: Hajer er for børn i alderen 10-16 år, som er oprykket fra Delfiner.

Kan du ikke få nok af Hajholdet, kan du tilmelde dig flere af Hajholdene og opnå 50 procent rabat på hold tilmeldinger udover det første hold.

Formål: På Hajholdet arbejdes der videre med barnets færdigheder fra Delfinholdet. Formålet er at dygtiggøre sig i stilarterne Ryg og Crawl, mens der løbende stiftes bekendtskab med Bryst og Butterfly, samt at mestre de fire grundfærdigheder.

Undervisning: Undervisningen foregår i udgangspunkt fra bassinets kant og varetages af en træner +18 år. Udgangspunktet for træningen vil være at forbedre svømmerens tekniske færdigheder, hvilket både sker igennem svømning og forskellige aktiviteter.

Oprykning: Svømmere på Hajholdet rykker til K3 i vores konkurrenceafdeling. For at kunne tage dette spring skal svømmeren være indstillet på at træne optil tre gange om ugen, kunne svømme 25 meter uden pause og lave hovedspring fra skammel. Derudover vurderes det også, hvorvidt svømmeren kan begå sig socialt på et hold og modtage konkrete beskeder eksempelvis teknik fra en træner.


Bemærkninger: Det ses gerne, at børnene medbringer svømmebriller, da undervisningen indeholder øvelser, som foregår under vandets overfalde.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Søheste -Børn med behov fo (bøop)

Søheste:

Holdet er for børn på 5-12 år som har behov for særlig støtte i svømmeundervisningen

Hvor: Holdet varer 45 min. og afvikles i vippebassinet.

Hvem: Holdet er målrettet børn som er psykisk sårbare, motorisk udfordrede, usikre eller vandskrække, særligt sensitive, har ADHD eller andre udfordringer som gør, at de har behov for ekstra støtte i svømmeundervisningen.

Formål: Vi lægger stor vægt på, at det enkelte barn får den støtte som passer til barnets personlige behov. Det er især vigtigt, at barnet føler sig trygt og inkluderet og derfor bestræber vi os på at skabe et tæt bånd mellem barn og træner.

Vi gør samtidigt en indsats for, at hvert enkelt barn får de bedste forudsætninger for at kunne udvikle deres svømmefærdigheder gennem øvelser som passer til deres personlige niveau og behov.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Udspring (Udspr)

Udspring:

Holdet er for børn på ca. 10-15 år som vil udfordre sig selv på en sjov måde

Hvor: Holdet varer 45 minutter og foregår i vippebassinet.

Hvem: For børn i cirka 10 til15 år.

Er du tilmeldt et andet hold, får du 50 procent rabat på det billigste af de to hold, hvis du også tilmelder dig Udspringsholdet.

Formål: På Udspringsholdet er målet at lave en masse forskellige udspring, som naturligvis foregår i udspringerens ejet tempo.

Undervisning: På udspringsholdet handler det kun om at hoppe fra kant eller vipper samt svømning i et mindre omfang.

Her får du mulighed for at øve bomber, saltomortaler, hovedspring og måske endda med skrue? Kun fantasien sætter grænser. For at forbedre sine udspring vil der også blive undervist i sjove teknikker på land og i vand. Der vil altid være en træner som over over 18 år.

Bemærkninger: For at kunne svømme på Udspringsholdet skal man være en øvet svømmer.

Tilmeld/Læs mere - (1)

AquaAction (AQA)

Aqua Action:

AquaAction er for børn der ønsker at prøve kræfter med sjove og alternative vandaktiviteter

Hvor: Holdet varer 30 min. og afvikles i vippebassinet.

Hvem: Holdet er for børn fra 7-10 år som ikke har lyst til banesvømning.

Formål: På holdet øves svømmefærdigheder gennem alternative vandaktiviteter og leg.

Du kan f.eks. være med til at lave stunts,stafetter, samarbejdsøvelser, livredning, konkurrencer, udspring og lege.

Aquafit for gravide:

Hvem: Holdet er for gravide der ønsker en skånsom træning i varmt vand

Hvor: Holdet varer 30 min og foregår i den dybe ende i varmtvandsbassinet, hvor voksne kan bunde.

Formål: På holdet vil du få en skånsom træning med og uden brug af redskaber så du kan opnå fysisk velvære og holde dig i form under graviditeten.

Øvelserne vil bestå af let styrke- og konditionstræning, bækkenbundstræning og afslappende øvelser. Øvelsernes niveau kan varieres så de bliver tilpasset dit niveau.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Havfruehold - motion og koreog (Hav)

Havfruehold:

Få forbedret din kondition på en sjov og anderledes måde

Hvor: Holdet varer 45 min. og afvikles i konkurrencebassinet.

Hvem: Holdet er målrettet voksne og man kan tilmeldes når man er 13 år og op efter. Det er en forudsætning at man kan svømme 200 m når man starter på holdet.

Formål: På havfrueholdet kan du være med til at lave spændende konditionstræning kombineret med styrkeøvelser. Holdet tager udgangspunkt i havfruebevægelser kombineret med elementer fra aquafitness.

På holdet kan du være med til at øve sammensætninger af forskellige havfrueøvelser som minder om synkronsvømning og dansekoreografier. Du vil derfor få forbedret din koordination og evne til at sammensætte forskellige havfruebevægelser.

Du vil samtidigt kunne øve svømmeteknik med havfruehalen og blive udfordret med interval- og udholdenhedstræning.

Styrketræningsdelen udføres både med og uden fitnessreskaber, hvilket giver det bedste udgangpunkt for at få styrket dine muskler.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Aqua Cross voksne (Aqkm)

Aqua Cross:


Hvor: Holdet varer 30 min. Aqua Cross Training foregår i vores vippebassin. Derudover tager vi også gulvet omkring bassinet i brug.
Har du ikke lyst til at være på land, så kan alle øvelser også laves i vand.

Hvem: Aqua Cross Training er effektiv motion for alle over 14 år.
Træningsformen giver øget styrke og forbedret kondition.

Formål: Aqua Cross Training er til dig, der ønsker en udfordrende træning der er tidseffektiv.

Aqua Cross Training er en varieret træningsform, der er styrke- og intervalpræget træning. Aqua Cross Training er hårdt og fysisk krævende. Du vil blive udfordret til at arbejde nær din maxpuls og markant øge din kondition og arbejdsevne. Træningen gør dig stærkere, hurtigere og mere udholdende.

For et rimeligt udbytte af holdet er det en forudsætning, at du er fortrolig med vand og kan svømme.

Allerede efter få lektioner af Aqua Cross Training kan resultaterne mærkes: muskelkraften er forøget og konditionen væsentligt forbedret. Dette giver et klart større velvære, så glæd dig til 30 min med sjov men hård motion.

 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Aquajogging (AJ)

Aquajogging:

Holdet er for dig der ønsker en konditiontræning der både er effektiv og skånsom eller vil genoptræne efter en skade

Hvor: Holdet varer 60 minutter og afvikles i konkurrencebassinet.

Hvem: Holdet henvender sig til voksne (16+)

Undervisning: Til Aquajogging vil du opleve en konditionstræning som er skånsom for dine ankler, knæ og ryg. På holdet laves ligeledes styrkeøvelser for overkroppen ved hjælp af moderne aquafitnessredskaber.

På holdet lægges vægt på at skabe en hyggelig stemning med plads til socialt samvær og snak mellem øvelserne.

Konditionstræningen er baseret på de samme bevægelser som når du bevæger dig på land f.eks. løb, gang og spring. Der bruges aquabælter som gør det muligt at lave disse løbebevægelser på dybt vand.

Styrketræningen tager udgangspunkt i aquafitnesøvelser som styrker din mave, ryg, arme og ben. Til styrkeøvelserne bruges eksempelvis skumvægte, aquaorme og skumstøvler.

Aquajogging er især velegnet, hvis du er skadet eller skal i gang med at genoptræne efter en skade. Hvis du eksempelvis har en løbeskade kan du bevare din form ved hjælp af aquajogging, da bevægelserne minder om løbetræning uden kroppen belastes med stød fra underlaget.

Tilmeld/Læs mere - (0)

AquaFit for Gravide (AFG)

Aquafit for gravide:

Hvem: Holdet er for gravide der ønsker en skånsom træning i varmt vand

Hvor: Holdet varer 30 min og foregår i den dybe ende i varmtvandsbassinet, hvor voksne kan bunde.

Formål: På holdet vil du få en skånsom træning med og uden brug af redskaber så du kan opnå fysisk velvære og holde dig i form under graviditeten.

Øvelserne vil bestå af let styrke- og konditionstræning, bækkenbundstræning og afslappende øvelser. Øvelsernes niveau kan varieres så de bliver tilpasset dit niveau.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Aqua fitness voksne (Aq40)

Aqua Fitness voksne:

Holdet er for voksne der ønsker konditions- og styrketræning

Hvor: Holdet varer 45 min. og afvikles i vippebassinet.

Hvem: Voksne (16+)

Formål: På holdet vil du få forbedret din kondition og styrke gennem aquafitnessøvelser på et moderat til hårdt niveau.

Der anvendes et bredt udsnit af øvelser og træningsformer inden for aquafitness genren. Dette er eksempelvis cirkeltræning, styrkeøvelser, interval- og udholdenhedstræning.

Til øvelserne bruges både egen kropsvægt eller moderne aquafitnessredskaber såsom skumvægte, aquaorme og happy flowers. Øvelserne bliver instrueret af to trænere som oftest er i vandet sammen med resten af holdet.

I undervisningen tages der forbehold for den enkeltes behov, ligesom du kan vælge udelukket at træne, hvor det er muligt at bunde.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Voksensvømning begynder/let-øv (Vokbl)

Voksen begynder/let øvet

Holdet er for dig der vil lære at svømme og forbedre din kondition

Hvor: Holdet varer 60 min. og afvikles i konkurrencebassinet.

Hvem: Holdet er målrettet dig som er begynder eller let-øvet svømmer (16+).

Formål: På holdet kan du få svømmeundervisning der tager udgangspunkt i dine personlige ønsker og behov. Du kan selv bestemme, hvilke stilarter og svømmefærdigheder du ønsker at træneren sætter fokus på.

Du kan forvente at din træner giver feedback og øvelser der tager udgangspunkt i dine individuelle behov. Du har ligeledes mulighed for at anvende diverse redskaber under træningen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksensvømning let øvede/øvede (VOL)

Voksen let øvet/øvet

Holdet er for dig der vil lære at svømme og forbedre din kondition

Hvor: Holdet varer 60 min. og afvikles i konkurrencebassinet.

Hvem: Holdet er målrettet dig som er let-øvet eller øvet svømmer (16+).

Formål: På holdet kan du få svømmeundervisning der tager udgangspunkt i dine personlige ønsker og behov. Du kan selv bestemme, hvilke stilarter og svømmefærdigheder du ønsker at træneren sætter fokus på.

Du kan forvente at din træner giver feedback og øvelser der tager udgangspunkt i dine individuelle behov. Du har ligeledes mulighed for at anvende diverse redskaber under træningen.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Motionist (Mot)

Motionister:

Motionistsvømning er for dig der ønsker et fleksibelt svømmehold, hvor du kan svømme frit

Hvor: Motionistholdet foregår to gange om ugen i konkurrencebassinet, hvor du kan komme og gå når det passer dig.

Hvem: Holdet er målrettet motionister over 16 år. Holdet er udelukket for tilmeldte medlemmer, hvilket gør at du kommer til at svømme med den samme gruppe medlemmer.

Formål: På holdet kan du svømme frit da der ikke er instruktion. Træneren er dog behjælpelig, hvis du har spørgsmål omkring din svømmeteknik eller ønsker inspiration til øvelser.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Voksen Vandskræk (VVS)

Vandskræk og begyndere

Holdet er for dig der ønsker at blive fortrolig og tryg i vand

Hvor: Holdet varer 45 min. og afvikles i vippebassinet.

Formål: På holdet lærer du at blive fortrolig med vand så du trygt kan bevæge dig rundt i bassinet. Holdet er målrettet dig som er utryg ved at tage hovedet under vand og bevæge dig, hvor der er dybt.

Undervisningen tager udgangpunkt i dit niveau og behov så du kan udvikle dig i dit eget tempo. Der lægges vægt på vandtilvænning og indlæring af basale færdigheder med henblik på senere at kunne svømme.

De basale færdigheder indebærer f.eks. at få hovedet under vand, komme fra rygliggende til stående, komme fra maveliggende til stående, flyde på maven, flyde på ryggen, bevæge sig fremad og komme op at stå uden brug af kant.

Du kan forvente at undervisningen har følgende opbygning:

- Introduktion

- Balanceøvelser

- Dagens tema

- Fælles afslutning

Der er altid mindst en træner over 18 år i vandet med svømmerne.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Vandgymnastik Senior (VSe)

Vandgymnastik for seniorer:

Holdet er for seniorer der ønsker en skånsom træning

Hvor: Vandgymnastikholdet foregår i varmtvandsbassinets dybe ende hvor man kan bunde.

Hvem: Holdet er ideelt for seniorer der ønsker en skånsom konditions- og styrketræning eller har en skade der kræver en skånsom træningsform.

Formål: Øvelserne er alsidige og simple så alle kan være med. I takt med at din form forbedres vil intensiteten blive øget så du får mest muligt ud af din træning.

Der lægges vægt på at skabe en hyggelig stemning på holdet med rum til socialt samvær.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiehold (Fam)

Familieholdet:

Familieholdet er for dig der ønsker en fælles familieaktivitet og kvalitetstid med familien

Hvor: Holdet varer en time og der er adgang til både legebassinet og varmtvandsbassinet. Derudover kan i frit benytte vandrutchebanen, legebassinnets vipper og vamtvandbassinets rutchebane for de helt små børn.

Hvem: Hele familien

Formål: På familieholdet har du og din familie mulighed for at samles og få sjove vandoplevelser sammen. I kan frit vælge om i vil lege, svømme eller noget helt tredje når i er i svømmehallen. I kan bruge alle svømmeklubbens redskaber og legetøj, så det er kun fantasien der sætter grænser.

Hvis du ønsker inspiration til nye øvelser, eller feedback omkring jeres svømmeteknik, vil træneren med glæde hjælpe dig og din familie. Du kan dog forvente, at der ikke er fast undervisning med instruktion, da vi ønsker at give hver familie mulighed for at beskæftige sig med netop det som de har lyst til.

I Odder Svømmeklub har vi en holdning til svømning med hjælpemidler - I bedes kontakter træneren om råd og vejledning i forhold til dette.

Obs. Det forventes, at forældrene holder opsyn med egne børn. Alle medlemmer i familien skal tilmelde sig i eget navn og betale enkeltvist.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Jump4fun - Idrætsuvante børn o (Jump)

Jump4fun - Idrætsuvante børn og unge

Holdet er for børn og unge, som har udfordringer med overvægt, trivsel eller manglende selvværd. 

Hvor: Jump4fun-holdet foregår i hhv. svømmehallen og bevægelsessalen og varer samlet 1 time og 30 min.

15 min. omklædning
30 min. i svømmehallens 25 m legebassin
15 min. omklædning
30 min. i bevægelsessalen (bordtennishallen).

Hvem: Holdet er for børn og unge mellem 6 og 16 år, der måske har behov for at tabe sig eller mangler et frirum, hvor der er fokus på og plads til den enkelte. Det er for dig, som endnu ikke har fundet en idræt, hvor du føler dig godt tilpas, eller dig som ikke synes konkurrence og stævner i weekenden er sjovt, men bare gerne vil lave nogle sjove aktiviteter.

Formål: Vi har fokus på trivsel, øget selvværd og bevægelsesglæde for den enkelte. Formålet er at have det sjovt gennem forskellige aktiviteter i vand og på land. Du bliver taget godt imod, og du behøver ikke kunne noget bestemt for at være med og have det sjovt. Om du allerede kan svømme eller er lidt nervøs ved vand, betyder ikke noget. Vi laver øvelser og lege med både vandtilvænning og sjov i fokus. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og inkluderet på holdet, så vi bestræber os på at skabe gode relationer både deltagere imellem og til træneren.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Forældresvømning (FoSv)
Forældresvømning
 
Nu kan du udnytte tiden og tilbagelægge nogle baner i den tid, hvor dit barn svømmer.
 
Hvem:
Forældresvømning er f.eks. for dig, der:
  • kigger langt efter de tomme baner i konkurrencebassinet
  • sveder og keder dig
  • har brug for en kølig dukkert
- imens dit barn svømmer.
 
Hvor: Der stilles 1-2 baner i konkurrencebassinet til rådighed i en halv time på de tidspunkter, vi har plads. Tjek vores program og find den tid, der passer bedst til det hold, dit barn svømmer på.
 
En af vores instruktører fungerer som livredder på holdet. Henvend jer til ham/hende inden I springer i vandet, så vi kan krydse jer af. Der vil ikke være undervisning, men ønsker man feedback på sin svømning er man velkommen til at efterspørge dette hos instruktøren.
 
OBS: Opret jeres egen profil, når I tilmelder jer holdet. I kan ikke tilmelde jer under jeres barns profil 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Talent træning (Tt)
Talent træning er et ekstra tilbud i Odder Svømmeklub, for de af vores svømmere som svømmer på hajer og delfiner i alderen 8-11år som vejledende.
 
Man kan svømme en af følgende træningstider:
Mandag kl. 16.00-17.00
Onsdag kl. 17.00-18.00
Fredag kl. 16.00-17.00
Fredag kl. 17.00-18.00
 
Tilbuddet er Gratis i resten af September måned.
 
Derefter koster det kr. 200,- for resten af sæsonen, som er 13 gange.... dvs kr. 15 pr. gang  
Tilmeld/Læs mere - (4)

K3 (K3)

Konkurrence 3 (Talent)

Svømmerne på Talent udtages af Talenttræneren i samarbejde med Sportschefen, og tilbud om deltagelse på dette hold sker på baggrund af udtagelse. 

På Talentholdet skal man lære de grundlæggende færdigheder, samt lære at træne så man i fremtiden kan rykke op på K2, som er klubbens andet bedste hold. Der vil i træningen være fokus på de grundlæggende færdigheder, men det handler stadig hovedsageligt om glæden ved bevægelse i vand, og derfor laves der stadig aktiviteter og lege i vandet, der komplementerer de færdigheder de indøves. 
 
Ud over træning vil der være stævner og andre aktiviteter i løbet af året, som i tilbydes at deltage i. 
Det er ikke et krav at man deltager for at gå på holdet, men stævner er en stor del af det at være 
svømmer, og deltagelse i stævner vil være et krav for oprykning til K2. 
Aktivitetsplanen kan findes på hjemmesiden ved sæsonstart. 
 
 

Tilmeld/Læs mere - (1)

K2 (K02)

Konkurrence 2

K2 er konkurrenceafdelingens 2. hold. Svømmerne på K2 udtages af sportschefen og K2-træneren, og tilbud om deltagelse på dette sker kun på baggrund af udtagelse. 

På dette hold skal man lære at træne. Det er derfor vigtigt, at man har den rette indstilling til svømning og at man prioriterer sin træning og svømmestævner. Prioriterer man ikke svømning højt i sin hverdag er K2 ikke holdet man skal svømme på. Som tommelfingeregel bør man møde op til 80% af træningerne – altså man skal have 4 træninger om ugen.
 
Ud over træning vil der være stævner og andre aktiviteter i løbet af året, som i tilbydes at deltage i. Det er et krav at man deltager ved udvalgte aktiviteter for at gå på holdet. 
 
Aktivitetsplanen kan findes på hjemmesiden ved sæsonstart. 


 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Medley 1 (Med1)
Mulighed for yderst kvalificeret konkurrencesvømning med udviklingsmuligheder mod K1.
Samtidig et hold for tidligere K1 svømmere der ikke ønsker at bruge så meget tid på deres svømning, men som stadig elsker at træne og konkurrere.
Tilmeld/Læs mere - (1)

K1 (K01)

Konkurrence 1

K1 er konkurrenceafdelingens 1. hold. Svømmerne på K1 udtages af sportschefen, og tilbud om deltagelse på dette hold sker udelukkende på baggrund af udtagelse. 

På dette hold skal man træne for at konkurrere. Det er derfor vigtigt, at man har den rette indstilling til svømning og at man prioriterer sin træning og svømmestævner. Svømning skal være en af rundstenene i planlægningen af jeres dag. 

Der er et krav på minimum 6 træninger om ugen for at svømme på K1. Overholdelses dette ikke 
findes der et alternativt hold. 

Ud over træning vil I blive tilbudt stævner, træningsweekender og træningslejre. Man skal forvente brugerbetaling på alle aktiviteter.
 
Aktivitetsplanen findes på hjemmesiden. 

 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passive medlemmer (Pas)
Passive medlemmer kan tilmelde sig før nye medlemmer i den kommende sæson.
Tilmeld/Læs mere - (1)