Formand
Lars Rasmussen
Lars blev valgt ind i bestyrelsen i 2013. Og valgt ind i som formand i 2014.
 
Lars har siddet i konkurrenceudvalget.
 
Lars har 3 børn der svømmer. To i svømmeskolen og en i konkurrence afdelingen.
 
Læs mere
Næstformand
Tinna Nonbye Erikstrup
Læs mere
Kasserer
Jane Krogh
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Brian Holst Jensen

Brian har været med i bestyrelsen siden 2018. Han har en datter i konkurrence-afdelingen, og så sidder han både i konkurrence-udvalget og stævneudvalget. Derudover er Brian klubbens sponsorchef.

sponsor@oddersvoem.dk
Læs mere
Deborah Halle
Læs mere
Hanne Charlotte Hjelm
Hanne er blev valgt ind i bestyrelsen i 2010. Hun er træner mandag-torsdag på Voksen Vandskræk og Vandhunde, og så er hun mor til Martin, der er tidligere konkurrence-svømmer og også trænere i klubben.
 
Hannes foreningshjerte er i Odder Svømmeklub, hvor hun både gør en indsats som træner i hallen og i personale- og svømmeskoleudvalget.
Læs mere
Jane Krogh
Læs mere
Administrativ personale
Bjarne Johannsen
Bjarne er vores eksterne bogholder i klubben
Læs mere
Gina Madsen
kontakt@oddersvoem.dk
Læs mere